8-syyta

Syytä opiskella tekniikkaa oulun yliopistossa

list-1

Valinnanvaraa erinomaisesti!

Oulun yliopistossa teknillistieteellisiä koulutusohjelmia on seitsemän ja niissä jokaisessa on useita erikoistumisaloja.

Oulun yliopisto on monitieteinen yliopisto. Voit opiskella siellä myös lukuisia muita aloja ja laajentaa näin uranäkymiäsi!

Tutkintosi ei vanhene.

Yliopistossa hankittu teoreettinen osaaminen ei vanhene samalla tavalla kuin käytännön teknologiat, jotka vaihtuvat kolmesta viiteen vuoden välein. Sen sijaan saat laajat teoreettiset pohjatiedot sekä valmiudet luoda ja omaksua uusia teknologioita ja toimintatapoja.

Yliopistossa suoritettu tekniikan alan tutkinto kestää aikaa.

Saat erittäin laadukasta opetusta.

Oulun yliopiston opettajat ovat aktiivisia tieteenalallaan, ja opetus perustuu tutkimukseen. Opetuksen laatua ohjataan palautteiden perusteella: opiskelijapalautetta kerätään jokaisesta opintojaksosta ja vielä erikseen koko kandivaiheesta eli kolmen ensimmäisen vuoden opinnoista.

Oulun yliopiston tekniikan koulutus on tuloksellista, mistä osoittavat muun muassa seuraavat saavutukset.

  • Opetusnimisteriön nimeämä yliopistokoulutuksen laatuyksikkö: prosessi- ja ympäristö tekniikka
  • Valtakunnallinen taiteellisen toiminnan huippuyksikkö: arkkitehtuuri
  • Oulun Yliopisto opetuksen sisäinen laatuyksikkö: sähkö- ja tietotekniikka, arkkitehtuuri

Opiskelet selkeiden suunnitelmien mukaan.

Oulun yliopistossa DI- ja arkkitehtuuriopinnoissa etenet oikeassa tahdissa kohti päämääriäsi. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma. Sen avulla ohjataan ja seurataan opintojen etenemistä. Saat myös oman lukujärjestyksesi sekä omaopettajan, joka tukee opintojen etenemistä ja suuntautumista.

Opiskeluasi tuetaan monella tavalla.

Oulun yliopistossa opiskelujasi tuetaan alkuvaiheessa hyvin monella tapaa. Lisäksi Oulussa on vahva teekkariyhteisö kiltoineen ja monipuolisine toimintoineen. Yhteyttä pidetään myös teekkareihin kautta maan ja rajojen ulkopuolelle.

Opiskelija Salla Vaajoensuu kertoo fuksien pienryhmistä lisää

Kansainvälisyys on auto- maattisesti osa opintojasi.

Oulun yliopiston tutkinto mahdollistaa kansainvälisen uran ja työskentelyn eri puolilla maailmaa. Jo opiskelu teknillistieteellisellä tieteenalalla on hyvin kansainvälistä. Maailmalta tulee Ouluun paljon sekä opiskelijoita että opettajia. Yhtä lailla Oulun yliopisto on satsannut erinomaisesti siihen, että sinulla on mahdollisuus lähteä vaihtoon melkein minne vain.

Kööpenhaminassa opiskelijavaihdossa ollut Pauli Rikaniemi kertoo lisää

Joka päivä
huippuopetusta ja huippu- tutkimusta!

Oulun yliopiston teknillistieteellisen opetuksen ja tutkimuksen laatu on arvioitu kansainvälisissä arvioinneissa huipputasolle. Esimerkiksi Suomen Akatemian ja Tekesin Oulun yliopistolle myöntämistä FiDIPro-tutkijoista suurin osa työskentelee teknillistieteellisillä aloilla. Ks. www.fidipro.fi.

Sinulla on erinomaiset verkostot kansallisesti ja kansainvälisesti.

Oulun yliopistossa opiskelee kaikkiaan 14 300 opiskelijaa ja työskentelee lähes 3 000 ihmistä. Pääset solmimaan erilaisia kontakteja ja rakentamaan näin tulevaisuutesi kannalta ensiarvoisen tärkeää verkostoa. Lisäksi teekkareilla on seitsemän kiltaa, joiden kautta tutustut muihin teekkareihin jopa ympäri maailman!

Lisäksi paljon muuta

Oulun yliopisto on monitieteinen yliopisto. Oulun yliopiston opiskelijana sinulla on erinomainen mahdollisuus hyödyntää muiden alojen asiantuntijoita ja asiantuntijuutta omissa opinnoissasi ja uravalinnassasi.

  • Kehitä itseäsi uusilla, yllättävilläkin aloilla.
  • Luo monitieteinen verkosto.
  • Hyödynnä eri alojen asiantuntijuus.

Kaikki Oulun yliopiston tieteenalat

Hammaslääketieteellinen
Humanistinen
Kasvatustieteellinen
Kauppatieteellinen
Luonnontieteellinen
Lääketieteellinen
Teknillistieteellinen
Terveystieteet

muutakin-kuin-opiskelua

Muutakin kuin opiskelua

Oulu on todellinen opiskelijakaupunki. Asuntotilanne on parempi kuin monessa muussa kaupungissa niin hinnoiltaan kuin tarjonnaltaan. Harrastusmahdollisuuksia riittää ja teekkarikillat pitävät huolta myös muusta vapaa-ajan hyvinvoinnista.

Oulun yliopisto rankattiin Suomen jaetulle hopealle Shanghain kansainvälisessä yliopistolistauksessa v. 2015.