ennakoi-tulevaisuutta

Ennakoi
tulevaisuutta

Kun tekniikka kiinnostaa, mitä lukiolainen voi tehdä asialle?

Lukio on hyvä väylä useiden alojen yliopisto-opintoihin – myös teknillistieteellisen. Kun teknillistieteellisen tieteenalan opinnot kiinnostavat, lukiossa on hyvä suorittaa laajoina oppimäärinä matematiikka, fysiikka ja kiinnostuksen mukaan kemia – niin kursseina kuin ylioppilaskirjoituksissa. Kemiaa tarvitaan erityisesti prosessitekniikan ja ympäristötekniikan koulutusohjelmissa.

Laajan matematiikan oppimäärä takaa, ettei tule suljettua itseltään valinnanmahdollisuuksia pois liian aikaisin. Laajan matematiikan hyvä ylioppilastutkintoarvosana avaa nimittäin ovia jatko-opintoihin erittäin monilla aloilla, ei ainoastaan tekniikassa.

Motivoituneelle opiskelijalle kaikki mahdollisuudet ovat avoinna!

Ensimmäisen vuoden aktiivisuus tärkeintä

Oulun yliopistossa tehtyjen selvitysten mukaan opintomenestystä diplomi-insinöörin tutkinnossa selittää parhaiten aktiivisuus ensimmäisen vuoden opinnoissa, eivät ylioppilaskirjoitusten arvosanat.

Arvosanat alle keskitason?

Toivosta ei kannata luopua, jos matemaattisten aineiden arvosanat ovat lukiossa keskitasoa tai sen alle. On hyvä muistaa, että matemaattisten aineiden oppiminen on enemmän kiinni harjoittelusta kuin lahjakkuudesta.