peace

Kaksi porrasta tutkinnossa

Oulun yliopistossa kaikki teknillistieteellisen tieteenalan opiskelijat saavat automaattisesti opinto-oikeuden sekä kandidaatin että diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoon.

1.

Tekniikan kandidaatin tutkinto
(kolmivuotinen, 180 op)

2.

Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto
(kaksivuotinen, 120 op)

Tiedekunnat

Hallinnollisesti teknillistieteellinen tieteenala jakaantuu Oulun yliopistossa neljään tiedekuntaan.

Arkkitehtuurin tiedekunta

Koulutusohjelma:
– arkkitehtuuri
Valmistuneen titteli:
– tekniikan kandidaatti
– arkkitehti

Kaivannaisalan tiedekunta

Koulutusohjelma:
– kaivos- ja rikastustekniikka
Valmistuneen titteli:
– tekniikan kandidaatti
– diplomi-insinööri

Teknillinen tiedekunta

Koulutusohjelmat:
– konetekniikka
– prosessitekniikka
– tuotantotalous
– ympäristötekniikka
Valmistuneen titteli:
– tekniikan kandidaatti
– diplomi-insinööri

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Koulutusohjelmat:
– sähkötekniikka
– tietotekniikka
Valmistuneen titteli:
– tekniikan kandidaatti
– diplomi-insinööri

Edellä mainituissa tiedekunnissa voi opiskella teknillistieteellisten koulutusohjelmien lisäksi
luonnontieteelliseen koulutusalaan kuuluvia
– geotieteitä (kaivannaisalan tiedekunta) ja
– tietojenkäsittelytieteitä (tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta),
joista valmistuu luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoon.

Lue lisää www.oulu.fi/koulutustarjonta