paras-vuosi

Paras vuosi ikinä

Tuotantotalouden pienryhmäohjaajalla Salla Vaajoensuulla oli yksi tavoite ylitse muiden: elämän paras vuosi fukseille.

Salla Vaajoensuu opiskelee Oulun yliopistossa tuotantotaloutta. Hän on myös toiminut osaston palkkaamana prona, kuten teknillistieteellisellä tieteenalalla kutsutaan pienryhmäohjaajia. Syksyn ja kevään ajan hän on pitänyt tiivisti yhtä 15 fuksin eli ensimmäisen vuoden opiskelijan kanssa.

Prolle uusien fuksien tuleminen yliopistoon tarkoittaa paitsi vauhdikasta myös hauskaa ja antoisaa aikaa. Jo ensimmäisellä viikolla on erilaisia infoja käytännön asioista, toisiin tutustumista, kaiken maailman kysymyksiä ja useammat bileet.

– Nukkua olisi voinut hiukan pidempään aamuisin, Salla naurahtaa muistellessaan pienryhmäohjaamisen alkumetrejä.

Tärkeintä tutustua toisiin

Oulun yliopistossa pienryhmäohjausta on järjestetty ensimmäisen vuoden opiskelijoille jo vuosikymmeniä. Salla on saanut tehtäväänsä ohjausta niin omalta osastoltaan kuin tuotantotalouden killalta Optiemilta. Tuoreessa muistissa on myös oma fuksivuosi.

– Kaikista tärkeintä on se, ettei kenelläkään ole sellainen olo, että olisi yksin, Salla painottaa.

Salla tietää omasta kokemuksestaan, miten tärkeitä pienryhmät ovat etenkin niille, jotka muuttavat Ouluun. Hän itse tuli Rovaniemeltä.

– Yli 400 hengen massaluennolla ei paljon tutustuta. Sen lisäksi, että saa uudessa kaupungissa uusia kavereita ja ystäviä, tutustuminen oman alan opiskelijoihin on tärkeää muistakin syistä, myös Oulusta kotoisin oleville opiskelijoille. Opiskelupäivät ovat pitkiä yliopistossa. Kun on kavereita, joiden kanssa hengailla, jutella ja miettiä, asiat sujuvat paljon paremmin, Salla pohtii.

”Olen iloinen siitä, että olen teekkari. Teekkarius yhdistää!”

Salla on saanut parhaat ystävänsä juuri omasta fuksiryhmästä.

– Jännää, miten nopeasti omassa ryhmässä tutustuttiin ensimmäisen syksyn aikana. Heti alettiin soitella, sopia tapaamisia, käydä kahvilla ja jakaa asioita vaikka Facebookissa.

Auki ihmeelliset systeemit

Ryhmäytymisen, toisiin tutustumisen ja yhdessä tekemisen, lisäksi jokainen yliopiston pienryhmäohjaaja huolehtii, että uusi opiskelija pääsee hyvin sisälle opiskelukäytänteistä.

– Käymme läpi asioita aina kurssille ilmoittautumisesta lähtien. Uusille opiskelijoille systeemit ovat kuitenkin aika ihmeellisiä, Salla tietää kokemuksesta.

Käytännön asioiden perusteellinen selvittäminen helpottaa opintojen aloittamista ja vähentää stressiä.

– Tavallaan tehtäväni on ollut myös rauhoitella. Alussa infoa tulee paljon, jolloin saattaa tulla myös pelko siitä, miten ihmeessä jaksaa ja onko tämä sittenkään oikea juttu, Salla pohtii.

Osa meitä kaikkia

Teknillistieteellisen tieteenalan prona Sallan pienryhmäasioihin kuuluu myös teekkarius, teekkareiden oma ainutlaatuinen kulttuurinsa ja siitä kertominen. Perinteitä on paljon, samoin tapahtumia ja kiltaelämää. Ne kaikki myös yhdistävät.

– Itse olen iloinen siitä, että olen teekkari. Toivoisin, että uusista opiskelijoista tuntuisi, että he olisivat osa meitä kaikkia teekkareita, ei vain yksi ryhmä.

Salla on toiminut aktiivisesti myös tuotantotalouden killassa.

– Olen päässyt näkemään toimintaa ja tutustumaan erilaisiin ihmisiin.

Lähde mukaan!

Sallalla on kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille yksi neuvo ylitse muiden:

– Ei saa olla ennakkoluuloinen eikä saa ajatella, ettei kehtaa. Pitää lähteä mukaan, kysellä ja olla aktiivinen.

Salla itse kertoo tärkeimmäksi tavoitteekseen prona oman pienryhmänsä innostamisen ja aktivoimisen.

– Meistä lähtee alkuinnostus. Mutta loppu on tietysti opiskelijasta itsestään kiinni.

Oulun yliopisto tukee opintoja monella tavalla niiden alkumetreillä.  Yhdessä monet käytännön asiat lähtevät sujumaan joutuisasti ja myös Oulu kaupunkina tulee tutuksi.

paras-vuosi-2

Pienryhmät

Ensimmäisestä opiskelupäivästäsi lähtien olet mukana pienryhmäohjauksessa. Se tarkoittaa, että sinä ja noin kymmenen muuta saman alan opiskelijaa tutustutte yhdessä tieteenalaan, yliopistoon, Ouluun ja ennen kaikkea opiskelukavereihin. Pienryhmää vetää saman alan ylemmän vuosikurssin opiskelija, jonka yliopisto on kouluttanut tehtäväänsä. Pienryhmät järjestetään niin suomalaisille kuin kansainvälisille opiskelijoille. Intensiivisimmillään pienryhmäohjaus on ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä.

Orientoitumisviikko

Orientoitumisviikko ajoittuu opintojen alkuun, usein viikolle, jolloin ei ole vielä varsinaista opetusta. Viikon aikana käydään läpi opiskeluasioita ja erilaisia käytännön juttuja sekä tutustutaan yliopistoon laajemmin. Orientoitumisviikkoja järjestävät useimmat laitokset.

Omaopettaja

Jokainen Oulun yliopiston opiskelija saa ns. omaopettajan eli tuutorin. Hän on niin ikään opintojen käynnistämisen tuki. Omaopettajan kanssa käydään läpi erilaisia asioita, joiden huomaaminen ja ymmärtäminen auttavat ja tukevat opiskelua. Yksi merkittävistä aiheista on ajankäyttö, toinen uravalinta ja työllistyminen. Oulun yliopiston omaopettajajärjestelmä on hyvin ainutlaatuinen. Se onkin saanut opiskelijoilta paljon kiitosta. Sen toimivuus näkyy myös käytännössä: opintoja keskeytetään vähemmän kuin ennen.

Opiskelijakeskus

Oulun yliopistossa on koottu yhteen keskukseen kaikki opiskelijan tarvitsemat palvelut ilmoittautumisesta opiskelijavaihtoon ja opintotukiasioista urasuunnitteluun. Palveluiden yhteen kokoaminen helpottaa monien käytännön asioiden hoitamista merkittävästi.