opiskelijan-arki

Onko opiskelijan arki yhtä juhlaa, teekkariaktiivi Elina Honkala?

Prosessitekniikkaa Oulun yliopistossa opiskellut Elina Honkala on teekkariaktiivi, joka tietää paljonpaitsi opiskelusta myös opiskelijan arkipäivästä. Kaikki ei todellakaan ole pelkkää puurtamista, vaan mukaan mahtuu paljon muuta.

Miten päädyit teekkariksi?

Lukiosta lähdettyäni päädyin lukemaan prosessitekniikkaa Oulun yliopistoon. Päätin ensin tarkkailla vuoden ja katsoa sitten, osuiko uravalinta oikeaan. Tähän mennessä en ole katunut päätöstäni: voin soveltaa luonnontieteitä käytäntöön ja oppia koko ajan jotain uutta.

Millaista oli aloittaa opinnot?

Opiskeluiden alku alkoi lupaavasti, kun uudet opiskelijat jaettiin pienryhmiin. Ei tarvinnut kauan olla ilman kavereita, sillä kuljimme pienryhmänä luennoille ja saunailtoihin. Lähes kaikki uudet opiskelijat ovat samassa tilanteessa, uudessa kaupungissa ilman kavereita. Kaikilla on siis tarve löytää uusia tuttavia.

Mikä opinnoissa yllätti eniten?

Yllätyin positiivisesti, kun huomasin, että ensimmäisestä vuodesta asti opiskellaan oman alan asioita. Toki lukiossa käydyt matematiikat, fysiikat ja kemiat piti kerrata peruskursseina, mutta samalla sain tuntuman siitä, mitä oikeasti olin tullut opiskelemaan.

Onko opiskelu raskasta?

Usein kurssit on rakennettu niin, että koko kurssin ajan palautetaan kotitehtäviä, portfolioita sekä luentopäiväkirjoja ja lopuksi on kevennetty loppukoe. Kurssien suorittaminen on siis tehty helpoksi. Samalla oppii pikku hiljaa eikä vain viimeisellä viikolla ennen tenttiä.

Mikä muu kuin varsinainen opiskelu on ollut sinulle tärkeää tulevaisuuden kannalta?

Opiskeluiden alettua olen ollut joka kesä oman alan kesätöissä. Vaikkakin olen ollut haalarihommissa, kesät ovat opettaneet paljon. Luennoilla ei aina konkreettisesti opi, miltä suodattimet tai valukoneet tehtaissa näyttävät, saatikka, miten ne käytännössä toimivat. Kesätyöt ovat lisäksi valaneet uskoa siihen, että ala on juuri se, minkä parissa haluan tehdä töitä myös jatkossa. Valmistumisen jälkeen työllistyminen on lähes varmaa.

Millainen on teekkariopiskelijan tyypillinen arkipäivä?

Tavanomaiseen päivääni kuuluu kuusi tuntia luentoja. Luentojen välissä ja jälkeen teemme porukalla annettuja osatehtäviä ja kotilaskuja.

Ehtiikö teekkari muuta kuin päntätä?

Opiskelu ei ole pelkkää luennoilla istumista ja asioiden pänttäämistä. Killat ja muut opiskelijajärjestöt tarjoavat paljon aktiviteetteja opiskeluiden ulkopuolelle. Excursioilla olen päässyt katsomaan, miten vessapaperia tehdään ja mitä tapahtuu ennen kuin Koskenkorva on pullossa. Talvella olen käynyt Ruotsissa laskettelemassa ja loppukesästä rapujuhlilla. Kaikkein parasta on, että tapahtumia saa järjestää itse.

Tekniikan opiskelu Oulun yliopistossa ei ole hukkaan heitettyä aikaa vaan satsaus tulevaisuuteen.

Miten erikoistumisala selviää?

Ensimmäiset kolme vuotta opinnoista kuluvat perus- ja aineopintojen kanssa. Kolmannen vuoden keväällä valitaan opintosuunta. Sitä ennen on varmasti aineopintojen ja kesätöiden pohjalta muodostunut mielikuva, mihin erikoistua ja mitä tulee valmistumisen jälkeen tekemään. Valinnanvaraa on, ja työkokemus ohjaa vielä valmistumisen jälkeen uraa eteenpäin.

Olet ollut teekkariaktiivi. Mitä se on opettanut?

Olen ollut monissa eri luottamustehtävissä ja saanut mm. itse suunnitella ja organisoida tapahtumia. Tiedän, ettei kaikkia työelämässä tarvittavia taitoja opi luennoilla. Luottamustehtävissä tulee samalla opittua hallinnon koukeroita ja vastuullista taloudenhoitoa. Hienoa on ollut myös huomata, että osaa ja onnistuu sellaisissa asioissa, joita aiemmin piti melkein mahdottomana. Positiivisena lisänä olen saanut kasapäin uusia ystäviä ympäri Suomen ja Euroopan. Uskon, että heistä on tulevaisuudessa vielä hyötyä, kun haen töitä.

Olet juuri valmistumassa. Miltä tulevaisuus nyt näyttää?

Monipuolinen koulutus ja hyvät kesätyökokemukset ovat avanneet monia vaihtoehtoja tulevalle uralle. Taantumat eivät ole vaikuttaneet työllisyystilanteeseen niin merkittävästi kuin aluksi luultiin. Olen luottavainen, että löydän mieluisen työn.

Mistä annat erityiskiitosta Oulun yliopistolle?

Tekniikan puolella suuntautumisvaihtoehtoja on paljon, ja yliopisto kehittää kursseja ja uusia opintosuuntia työelämän tarpeita ajatellen. Yliopisto huomioi hyvin opiskelijoiden harrastustoiminnan ja antaa puitteet monenlaiselle tekemiselle.

Erikoisterveiset kaikille vielä valintaansa epäröiville?

Tekniikan opiskelu Oulun yliopistossa ei ole hukkaan heitettyä aikaa vaan satsaus tulevaisuuteen.

Yllätyin positiivisesti, kun huomasin, että ensimmäisestä vuodesta asti opiskellaan oman alan asioita.

Entä muut harrastukset Oulussa?

Oulussa on hyvin toimiva ja edullinen korkeakoululiikunnan Sporttipassi, jolla pääsee helposti liikkumaan ja kokeilemaan uusia lajeja. Olen käynyt kokeilemassa oikeaoppista keilausta, laskuvarjohyppyä ja ryhmäliikuntatunteja. Olen ylpeä siitä, että opiskelijoita kannustetaan täällä Oulussa liikkumaan.

Olet nainen miesvaltaisena pidetyllä alalla. Mitä sanot nuorille naisille tekniikan opiskelusta?

Opiskelupaikan vastaanottaessani ajattelin olevani niitä harvoja naisia, jotka eksyvät tekniikan pariin. Teekkarinaisilla on kuitenkin laajat verkostot, ja tarjolla on monenlaista tekemistä. Teekkarimiehet ovat kaiken lisäksi herrasmiehiä, jotka ottavat mukaan porukkaan.

Opiskelijaelämää Oulun yliopistossa

Joka syksy Oulun yliopistossa aloittaa noin 1 800 uutta perustutkinto-opiskelijaa. Kaikkiaan yliopistossa opiskelee noin
14 300 opiskelijaa kahdeksaa eri tieteenalaa, joissa jokaisessa on lukuisia pääaineita tai koulutusohjelmia. Kansainvälisiä opiskelijoita Oulun yliopistossa on noin
1 100.Luvussa ovat sekä vaihto-opiskelijat että tutkinto-opiskelijat.